29 вересня 2022 року при Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» відбулося фахове методичне об’єднання (ФМО). Засідання проведено в режимі онлайн зі спеціальностей: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 101 «Екологія». У роботі методичного об᾿єднання взяли участь викладачі ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» Людмила СТЕПАНЕНКО, Руслана ТАТАРЧУК, Надія МАНІШЕВСЬКА. Під час засідання учасники ознайомилися із основними рекомендаціями щодо оформлення освітньо-професійної програми ФПО; навчальних планів, індивідуальних навчальних планів підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр; моніторингом якості знань здобувачів освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Детальніше...

     28.09.2022 року, під час заняття з дисципліни «Комп’ютерне проектування», здобувачі освіти спеціальностей 075 Маркетинг та 051 Фінанси, банківська справа та страхування  демонстрували  свої 3D проекти, які необхідно було створити на довільну тему у Tinkercad.

Детальніше...

Під час навчальної практики з механізації робіт здобувачі освіти групи СП-20 мали можливість ознайомитися з  механізацією виробничих процесів та догляду за елементами озеленення в садово-парковому господарстві.

Зокрема, викладач навчальної практики Роман ТАСАЖ продемонструмав засоби механізації, якими здійснюється скарифікація, покос газонів та обробка від хвороб.

Детальніше...

Коридори Боярського фахового коледжу знову наповнилися студентськими голосами. Групи першого курсу КН-22/1, КН-22/2, МД-22, А-22, незважаючи на воєнний стан, раді зустрітися з одногрупниками та викладачами. І тому вони охоче поділилися враженнями про початок навчального процесу.

Детальніше...

22 вересня 2022 року для здобувачів освіти групи Ф-20 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у дистанційному форматі відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Податкова система». Тему: «Нарахування податку на додану вартість». Заняття провела викладач Тетяна ПУШКАР.

Детальніше...