umoviВідокремлений структурний підрозділ "Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” Оголошує набір студентів у 2021 році освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалавр

Детальніше...

1

23 червня 2021 року на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» в режимі онлайн відбулося засідання круглого столу завідувачів відділень зі спеціальностей 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» закладів фахової передвищої освіти на тему: «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації освітнього процесу». У засіданні взяли участь Грицишин Н.М., завідуюча технічним відділенням і викладачі спецдисциплін Татарчук Р.Я. та Степаненко Л.П.

На засіданні обговорили питання:

- електронні освітні ресурси в професійній діяльності педагога;

- інформаційно-комунікаційні технології в освітньому середовищі закладів освіти;

- хід і розробка стандартів фахової передвищої освіти;

- підготовка електронних освітніх ресурсів у коледжі;

- забезпеченість інтерактивними освітніми ресурсами спеціальності, їх презентація, продовження співпраці Науково-методичного центру ВФПО з закладами освіти щодо створення електронних освітніх ресурсів.

Учасники заходу вирішили продовжити співпрацю щодо обміну досвідом, активізувати процес впровадження стандартів фахової передвищої освіти.

Детальніше...

Згідно навчального плану і графіку навчального процесу 22-23 червня 2021 року у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відбувся захист дипломних проектів для здобувачів освіти денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Голова комісії, Гунько Людмила Анатоліївна, доцент кафедри землевпорядного проектування НУБіП України, кандидат економічних наук після захисту відмітила, що усі здобувачі освіти успішно захистили дипломні проекти продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок та запросила наших випускників на навчання у НУБіП України. Людмила Анатолівна повідомила про можливості вступу до базового навчального закладу НУБіП України; детально розповіла про структуру факультету; міжнародні навчальні програми; запросила на навчання у НУБіП України й обґрунтувала подальші можливості працевлаштування по закінченні навчання в університеті.

Зустріч була змістовною, цікавою та пізнавальною.

Циклова комісія технічних дисциплін вітає студентів з успішним захистом дипломних проектів!

Детальніше...

17-18.06.2021 р Відбувся підсумковий кваліфікаційний іспит із спеціальних дисциплін з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" спеціальності 205 Лісове господарство заочної та денної форми навчання.                                                                                                                    

Майбутні фахівці виявили достатній рівень теоретичних знань та практичної підготовки щодо вирішення завдань пов’язаних з лісовим господарством.

Студенти написали кваліфікаційний іспит на позитивні оцінки.

Детальніше...