Курсовий проект - це підсумковий етап вивчення дисципліни "Проектування об'єктів зеленого будівництва". Розробка курсового проекту має за мету навчити студентів застосовувати теоретичні знання на практиці, тому кожен студент отримує індивідуальне завдання. При виборі теми враховується її актуальність, можливість отримання і опрацювання експериментального матеріалу, знання, набуті на практиці, перспективу професійної орієнтації.

Під час виконання курсового проекту студенти використовують комп'ютерні програми з озеленення (Realtime, ArchiCad, Coral Draw), що дає змогу бачити проектні рішення в перспективі. 02 грудня 2020  року відбувся захист курсових проектів студентів  4 курсу  групи СП-17 спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Комісія у складі Татарчук Р.Я., Степаненко Л.П., Орлова В.Б. відмітила високий рівень підготовки спеціалістів в галузі садово-паркового господарства.

Під час захисту студенти продемонстрували не лише теоретичні знання, але й практичні вміння створення садово-паркових об'єктів різного функціонального призначення.    

Детальніше...

Лінчук Іван, студент групи Е17, активно поєднує навчання в коледжі і заняття спортом.   Його тренер - Глухих Анна Юріївна (ЗТУ України). Минулого року Івана зарахували до збірної команди України з пароолімпійського спорту з лижних перегонів, в цьому році він вдало закріпився в команді і активно готується до Чемпіонату світу.                               

На сьогодні Іван знаходиться на тренувальних зборах в Фінляндії.

Бажаємо йому вдалих стартів та високих спортивних досягнень.

Детальніше...

Організації і проведенню профорієнтаційної роботи в коледжі приділяється особлива увага, адже це надійний фундамент для майбутньої вступної кампанії і якісного набору студентів.

З 24.11 по 27.11.20 студентами групи Е-18 була проведена профорієнтаційна робота школами Фастівського, Васильківського, Тетіївського та Києво-Святошинського районів з дотриманням усіх карантинних умов. Метою відвідування було надання інформації про коледж, його матеріально-технічну базу, спеціальності та професії, котрі можна здобути в нашому навчальному закладі.

Також школярів запросили на День відкритих дверей, що відбудеться у грудні 2020 року.

Детальніше...

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін навчального плану, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук студента.

Підсумковою науково-дослідною роботою студента, що має комплексний характер, є курсова робота.

Підготовка курсової роботи – це складова основних етапів навчання студентів за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Карантин не став на заваді написанню та захисту курсових робіт.

27 листопада 2020 відбувся захист курсових робіт студентів – випускників 3 курсу групи МД-18

Студенти спеціальності 075 «Маркетинг», застосовуючи свої знання та навички для вирішення завдань під час захисту довели, що дана тематика відповідає сучасним потребам розвитку економіки, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності підприємств.

Детальніше...

1

Детальніше...