Кваліфікаційний іспит – це стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

24.06.2022 року кваліфікаційний іспит в дистанційному форматі складали здобувачі освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 205 Лісове господарство.

Екзаменаційна комісія, у складі голови комісії Сендоніна Сергія Євгеновича, доцента кафедри лісівництва НУБіП України, кандидата сільськогосподарських наук; заступника голови Кропивка Сергія Володимировича, директора коледжу4 членів комісії - Степаненко Людмили Петрівни, Тасажа Романа Михайловича, Татарчука Володимира Михайловича, - оцінювали теоретичну підготовку здобувачів освіти, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Вітаємо здобувачів освіти з успішною здачею іспиту та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!

Детальніше...

Згідно навчального плану і графіку навчального процесу 23-24 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відбувся кваліфікаційний екзамен для здобувачів освіти денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Екзамен залишився позаду, а позаду і всі тривоги, сумніви і переживання. Тепер сміливо можна вирушати назустріч своїм мріям, можна братися за будь-яку справу. Нехай цю радість з вами розділять близькі, серця яких з гордістю радіють «Вітаємо!»

Голова комісії, Гунько Людмила Анатоліївна, доцент кафедри землевпорядного проектування НУБіП України, кандидат економічних наук після написання кваліфікаційного екзамену відмітила, що усі здобувачі освіти успішно написати екзамен продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок та запросила наших випускників на навчання у НУБіП України. Людмила Анатолівна повідомила про можливості вступу до базового навчального закладу НУБіП України; обґрунтувала подальші можливості працевлаштування по закінченні навчання в університеті.

Зустріч була змістовною, цікавою та пізнавальною.

Циклова комісія технічних дисциплін вітає здобувачів освіти з успішним написанням кваліфікаційного екзамену!

Детальніше...

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу 20-21 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відбувся Кваліфікаційний іспит для здобувачів освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 075 Маркетинг. Здобувачі освіти виявили достатній рівень знань і їм присвоєно кваліфікацію «агента торговельного» для ОКР «Молодший спеціаліст» та кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр з маркетингу» для ОПС «Фаховий молодший бакалавр».

Голова комісії, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України, доктор економічних наук, професор Збарський Василь Кузьмич, після іспиту відмітив, що здобувачі освіти груп МД-19, МД-20/11 та МДз-20 продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок та запросив наших випускників на навчання у НУБіП України.

Буряк Руслан Іванович, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України, д.е.н., професор, долучився до обговорення можливостей і перспектив вступу до університету та озвучив інформацію про можливості вступу до базового навчального закладу НУБіП України; детально розповів про структуру факультету; міжнародні навчальні програми; обґрунтував подальші можливості працевлаштування по закінченні навчання в університеті.

Детальніше...

1

До уваги вступників! З 30 червня 2022 року в Боярському фаховому коледжі НУБіП України стартує вступна кампанія для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9кл.).

З 23 червня 2022 року щоденно з 9.00 до 18.00 буде діяти КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Детальніше...
Як отримати довідку про місце реєстрації (Додаток 13) у військовий час?