vstup 2017Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» Оголошує набір студентів у 2017 році  освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та ступеня «Бакалавр»

 

 УМОВИ ПРИЙОМУ

1. До коледжу приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. Прийом до коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

1.На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою, особи з базовою загальною середньою освітою з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника подають документи на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця).

ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в Коледжі на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень такий громадянин здобуває вперше.

2. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється за державним замовленням, за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Назва спеціальності

Ліцензовані обсяги, чол.

Вартість одного року навчання, грн.

Перелік вступних екзаменів

(9 кл)

Перелік конкурсних предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

(11 кл)

денна форма

заочна форма

денна форма

заочна форма

Маркетинг

25

-

7200

-

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова та літер.

2. Математика

Фінанси, банківська справа та страхування

25

25

7500

3750

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова та літер.

2. Математика

Менеджмент

50

25

7200

3600

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова та літер.

2. Математика

Компютерні науки та інформаційні технології

25

25

7500

3750

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова та літер.

2. Математика

Геодезія та землеустрій

40

25

7500

3750

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова та літер.

2. Математика

Агрономія

25

-

7200

-

1. Українська мова

2. Біологія

1. Українська мова та літер.

2. Біологія

Екологія

50

25

7500

3750

1. Українська мова

2. Біологія

1. Українська мова та літер.

2. Біологія

Лісове господарство

25

20

7200

3600

1. Українська мова

2. Біологія

1. Українська мова та літер.

2. Біологія

Садово-паркове господарство

25

25

7500

3750

1. Українська мова

2. Біологія

1. Українська мова та літер.

2. Біологія

СТУПІНЬ БАКАЛАВР
Агрономія 25 - 10000  -  -

1. Українська мова та літер.

2. Біологія

3. Математика або історія України

Вступники особисто подають заяву про вступ в якій вказують спеціальність. До заяви вступник додає:

-копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-копію сертифіката (сертифікати) базового рівня Українського центру оцінювання якості освіти за 2017 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-копію паспорта громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

-документи, що підтверджують право на вступ поза конкурсом, першочергове зарахування;

-шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-два конверта з марками.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку.

АДРЕСА   КОЛЕДЖУ: м. Боярка-2 Києво-Святошинського району, Київської області, 08152

Контактні телефони: (044) 401-6-402, (04598) 32-786, 32-789

Сайт коледжу: http:// bkeipr.com