Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу 18-19 червня 2019 року у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» відбулися комплексні екзамени за фахом для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 075 «Маркетинг» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Студенти виявили достатній рівень знань і їм присвоєно кваліфікацію «Агент торговельний» і «Оцінювач експерт» відповідно.

Голови комісії, Буряк Р.В, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, доктор економічних наук та Костюк В.А., доцент кафедри банківської справи, кандидат економічних наук після іспиту відмітили, що студенти груп МД-16 та Ф-16 продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок та запросили наших випускників на навчання у НУБіП України.

О.О. Рубан, викладач