04 грудня 2019 року у групі ГЗ-16 відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Основи картографування», яке провела викладач Сидорко Н.Я. Тема заняття: «Складання макету компоновки. Перенесення змісту карти графічним способом». При виконанні практичної роботи студенти засвоїли набуті теоретичні знання з теми «Основні принципи редагування, складання, оформлення та видання карт», навчилися графічним способом переносити елементи змісту та оформлювати макет компоновки.