Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу24-25 червня2020 року у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» відбувся комплексний кваліфікаційний екзаменза фахом для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Студенти виявили достатній рівень знань і їм присвоєно кваліфікацію  «Оцінювач експерт» та «Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту».

Голова комісії Сулейманова Майя Віталіївна, керуюча Вишнівським відділенням КГРУ АТ КБ «Приватбанк», після іспиту відмітила, що студенти груп Ф-17 та Фз-18 продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок тазапропонувала працевлаштування в АТ КБ «Приватбанк» студентам, які отримали відмінні оцінки.

Циклова комісія економічних дисциплін вітає студентів з успішним захистом.