Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу  25 червня  2020 року у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» відбувся комплексний екзамени за фахом для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 075 «Маркетинг». Екзамен проходив в онлайн-режимі на базі платформи дистанційного навчання Moodle.

Студенти виявили достатній рівень знань і їм присвоєно кваліфікацію «Агент торговельний».

Голова комісії, Буряк Р.В, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, доктор економічних наук після іспиту відмітив, що студенти групи МД-17 продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок та запросив наших випускників на навчання у НУБіП України.

О.О. Рубан, викладач