Згідно навчального плану і графіку навчального процесу 26-27 червня 2020 року у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом для студентів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 205 Лісове господарство. Студенти виявили достатній рівень знань і їм присвоєно кваліфікацію  технік лісового господарства. Екзамен проходив в онлайн-режимі на базі платформи дистанційного навчання Moodle та використовуючи сервіс відео-трансляції Zoom.

Голова комісії, Бала Олександр Петрович, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України, кандидат сільськогосподарських наук після іспиту відмітив, що студенти групи Лз-17 продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок та запросив випускників групи продовжити навчання у НУБіП України.

Циклова комісія технічних дисциплін вітає студентів з успішним захистом.