document Конституція України
document ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту»
document НАКАЗ № 93 від 08.04.93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»
document НАКАЗ № 455 від 20.12.93 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»
document ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю»
document НАКАЗ № 245 від 15.07.96 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»
document НАКАЗ № 191/153 від 06.06.96 «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти»
document СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ Оформлення текстових і графічних матеріалів навчального процесу
document Закон про фахову передвищу освіту
document Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів
document Про затвердження положення про акредитацію освітньо-профес. програм
document Положення про поновлення, відрахування
document Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти