pdf Графік проведення відкритих занять 
pdf План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 2022-2023 нр
pdf Порядок ведення журналу обліку роботи академгрупи та викладача
pdf План підвищення кваліфікації педагогічних працівників
pdf Інструкція встановлення засобу комунікації відеоконференцій Zoom для проведення навчальних занять дистанційно
pdf Методичні рекомендації з питань атестації педагогічних працівників
pdf Робота викладачів з системою дистанційного навчання Moodle
pdf Підвищення кваліфікації
pdf Платформи
pdf Покрокова інструкція приєднання до Google Classroom
pdf Правила поведінки під час заняття дистанційно
pdf Cловник-визначник термінів і понять сучасної освіти

 

google news 127px Рекомендації до структури та змісту робочої програми