1

Кочеригін Леонід Юрійович

Голова циклової комісії землевпорядних дисциплін, к. пед. н., викладач-методист вищої категорії

Метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування кваліфікованого фахівця техніка-землевпорядника. Вагоме місце займає складна й багатогранна робота досвідчених викладачів, спрямована на вдосконалення змісту навчання та виховання студентів, прищеплення любові до обраного фаху.

Підготовка майбутніх техніків-землевпорядників проходить на високому методичному рівні, в основу якого покладені сучасні інноваційні технології: ділові та рольові ігри, круглі столи, науково-практичні конференції, презентації, майстер-класи тощо. Викладачі ведуть активну методичну роботу, беруть участь у виставках робіт коледжу та НМЦ. Вони розробляють і поновлюють робочі зошити, навчально-методичну літературу, методичні вказівки щодо виконання дипломного і курсового проектування, проведення навчальних практик відповідно до змін у земельному законодавстві.

У проведенні тижня циклової комісії землевпорядних дисциплін беруть активну участь викладачі й студенти. Під час його проведення проводяться конкурси, виставки, брейн-ринги, ігри, зустрічі з виробничниками; визначаються кращі студенти з різних дисциплін.

Підсумком навчання студентів-землевпорядників у коледжі є дипломне проектування. Викладачі розробляють теми дипломних проектів, які відповідають вимогам сучасного виробництва, характеру професійної діяльності.


Основні завдання циклової комісії:
  • організація та проведення навчальної, науково-дослідницької, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами;
  • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик науково-пошукових досліджень та технічних засобів навчання, комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу;
  • формування умінь і навичок з методології і методики обґрунтування та розробки прогнозів, схем, комплексних і робочих проектів землевпорядкування, ведення державного земельного кадастру, виконання топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земельного фонду.
2Склад циклової комісії:
Гетманьчик Іванна Петрівна, к. е. н., викладач-методист; Грицишин Наталія Михайлівна, викладач-методист вищої категорії; Кочеригін Леонід Юрієвич, к. пед. н., викладач-методист; відмінник аграрної освіти України; Малихін Дмитро Михайлович, к. н. з управління, викладач вищої категорії; Пушкар Алла Вікторівна, викладач вищої категорії; Сидорко Віктор Петрович, викладач-методист вищої категорії; Сидорко Наталія Ярославівна, викладач-методист; відмінник освіти України; Щербак Ольга Вікторівна, викладач, спеціаліст І категорії.