ПРЕЗЕНТАЦІЇ з конференції ДО 115-РІЧЧЯ КОЛЕДЖУ

 1

Рубан Ольга Олександрівна

Голова циклової комісії економічних дисциплін,викладач, к.е.н.

Циклова комісія економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 «Фінанси, банківська права та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і забезпечує викладання економічних дисциплін усіх інших спеціальностей коледжу.

Основною метою роботи циклової комісії є забезпечення якісної підготовки фахівців здатних вирішувати складні виробничі завдання з економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, маркетингу та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Циклова комісія економічних дисциплін забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначених галузевими стандартами освіти. Це вимоги до системи знань, умінь, навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, технології.

Основні завдання циклової комісії:

 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • створення програм навчальних дисци­плін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій;
 • впровадження інтерактивних технологій у формування професійно компетентного фахівця;
 • вивчення, узагальнення та викори­стання передового педагогічного досвіду роботи;
 • розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
 • підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності;
 • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців;
 • сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи.

Заходи, які проводить циклова комісія:

 • відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засо­бів навчання;
 • позаурочні заходи-олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією роботи менеджера;
 • виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів;
 • тижні циклової комісії;
 • зустрічі з фахівцями з підприємств Київської області.

Склад циклової комісії:

Алєксова Людмила Андріївна, викладач; Гриценко Анна Сергіївна, викладач; Добрівський Володимир Григорович, викладач-методист; Куліш Наталія Володимирівна, викладач; Лис Людмила Михайлівна, викладач; Малюта Тетяна Ярославівна, викладач; Орлова Ганна Миколаївна, викладач; Пушкар Юлія Григорівна, викладач; Рубан Ольга Олександрівна, викладач, к.е.н.; Стельмах Ганна Петрівна, викладач; Якимовський Руслан Вікторович, викладач.

Краса коледжу - 2018

 

День студента

 

Змагання з вільної боротьби

 

Юність fest 2017

 

Флешмоб

 

Брейн-ринг 14.11.2017

 

День відкритих дверей 11.11.2017

 

115-річчя коледжу

 

Студенти про Боярський коледж екології і природних ресурсів

 

Актуально і сучасно про Боярський коледж екології і природних ресурсів

 

Флешмоб у підтримку воїнів і ветеранів АТО

 

Голосіївська весна 2012

 

Гуртожиток коледжу

 

Музей коледжу