СПИСОК НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА НАДІЙШЛА ДО БІБЛІОТЕКИ

 • Бруевич П.Н. Фотограмметрия : учебник для вузов / П.Н. Бруевич. – Москва: Недра, 1990. – 285 с. : ил. – 1 пр.
 • Геохімія довкілля : навчальний посібник / Укладачі І.В.Євпак, С.Д.Павлюк, О.Л. Тонха. – К. : ЦП Компринт, 2013. – 348 с. - 20 пр.
 • Ковальчук І. Картографія : лабораторний практикум : навчальний посібник /І.Ковальчук, Т. Євсюков. – Київ – Львів : Простір – М, 2013. – 282 с. – 10 пр.
 • Купріянчик І.П. Фотограмметрія та дистанційне зондування : навчальний посібник / І.П. Купріянчик, Є.В. Бутенко. – МВЦ Медінформ, 2013. – 392 с. - 5 пр.
 • Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навчальний посібник / В.І.Павлов, О.В.Мишко, І.В.Опьонова . – К. : Кондор, 2009. – 230 с. – 1 пр.
 • Сидорко В.П. Проектування шляхів місцевого значення : курс лекцій /В.П.Сидорко, Н.Я. Сидорко. – Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2012. - 48 с. – 6 пр.
 • Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навчальний посібник. - Львів : Магнолія – 2006, 2009. – 212 с. – 1 пр.
 • Матвієнко М.П. Дискретна математика : навчальний посібник. – К. : Ліра – К, 2013. – 348 с. – 5 пр.
 • Матвієнко М.П. Комп*ютерна логіка : навчальний посібник. – К. : Ліра – К, 2012. – 288 с. – 30 пр.
 • Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп*ютера : навчальний посібник. – К. :Ліра – К, 2013. – 264 с. – 30 пр.
 • Матвієнко М.П., Розен В.П. Комп*ютерна схемотехніка : навчальний посібник. – К. : Ліра –К, 2013. –192 с. – 30 пр.
 • Медведєв М.Г., Пащенко І.О. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник. – К. : Ліра – К, 2008. – 536 с.
 • Литвин І.І., Конончук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика : навчальний посібник. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 368 с. – 6 пр.