work program sylabus
teachers

1

Семенюта Ірина Леонідівна

Голова циклової комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін

Циклова комісія інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін коледжу – це структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін ( із Закону України "Про вищу освіту").

Основним завданням викладачів циклової комісії є поглиблення теоретичних основ начання у єдності з вихованням та розвитком особистості студента, активізацію пізнавальної діяльності. Для цього урізноманітнюються форми, методи та засоби організації навчальних занять: фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; проведення лабораторних та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно-пошукового характеру, забезпечення диференційованого підходу у навчанні, комп’ютеризація навчального процесу з використанням відповідного програмного забезпечення.

Члени циклової комісії забезпечують підготовку студентів усіх спеціальностей коледжу. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні та інтерактивні технології. Навчальний процес здійснюється на базі сучасних інформаційних систем, управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інформаційних технологій. Комплексна навчально-методична проблема циклової комісії – використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі для забезпечення високої якості освіти. Циклова комісія забезпечує підготовку фахівців усіх спеціальностей коледжу. За спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» ведеться підготовка кваліфікованих техніків-програмістів для роботи у сферах:

 • розробки програмного забезпечення для збору і обробки інформації в цілях її аналізу та вироблення пропозицій щодо прийняття рішень у різних галузях АПК;
 • організації робочих місць в агропромислових підприємствах;
 • адміністрування комп’ютерних комплексів та мереж, систем автоматизованого контролю;
 • обслуговування обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
 • адміністрування операційних систем та баз даних;
 • забезпечення захисту та безпеки комп’ютерних систем та мереж.

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:
 • формування молодшого спеціаліста здатного до творчої професійної діяльності;
 • формування умінь використовувати сучасні інформаційні технології;
 • формування умінь самостійно здобу- вати нові знання та використовувати їх у практичній діяльності з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • виховання соціально-активної особистості;
 • шанобливе ставлення до національних, культурних та історичних надбань України.
DSC 0008