work program sylabus
teachers

aleks

Алєксова Людмила Андріївна

Голова циклової комісії економічних дисциплін, викладач, спеціаліст другої категорії

Циклова комісія економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка» і забезпечує викладання економічних дисциплін усіх інших спеціальностей коледжу.

Основною метою роботи циклової комісії є забезпечення якісної підготовки фахівців здатних вирішувати складні виробничі завдання з економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, маркетингу та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Циклова комісія економічних дисциплін забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначених галузевими стандартами освіти. Це вимоги до системи знань, умінь, навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, технології.


Основні завдання циклової комісії:
 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • створення програм навчальних дисци­плін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій;
 • впровадження інтерактивних технологій у формування професійно компетентного фахівця;
 • вивчення, узагальнення та викори­стання передового педагогічного досвіду роботи;
 • розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
 • підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності;
 • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців;
 • сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи.

Заходи, які проводить циклова комісія:
 • відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засо­бів навчання;
 • позаурочні заходи-олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією роботи менеджера;
 • виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів;
 • тижні циклової комісії;
 • зустрічі з фахівцями з підприємств Київської області.
IMG 8386