golova

Пушкар Алла Вікторівна

Голова циклової комісії землевпорядних дисциплін,викладач, спеціаліст вищої категорії.

Мета навчальної та науково-дослідної діяльності циклової комісії полягає у формуванні кваліфікованого техніка-землевпорядника. Вагоме місце займає складна й багатогранна робота досвідчених викладачів, спрямована на вдосконалення змісту навчання та виховання студентів, прищеплення любові до обраного фаху.

В основу підготовки майбутніх техніків-землевпорядників покладені сучасні інноваційні технології: ділові та рольові ігри, круглі столи, науково-практичні конференції, презентації, майстер-класи тощо. Викладачі займаються методичною роботою, беруть участь у виставках педагогічної майстерності коледжу та ДУ «НМЦ «Агроосвіта»». Вони розробляють і поновлюють робочі зошити, навчально- методичну літературу, методичні вказівки щодо виконання дипломного і курсового проектування, проведення навчальних практик відповідно до змін у земельному законодавстві.

Під час проведення тижня циклової комісії землевпорядних дисциплін проводяться конкурси, виставки, брейн-ринги, ігри, зустрічі з виробничниками.


Основні завдання циклової комісії:
  • організація та проведення навчальної, науково-дослідницької, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами;
  • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик науково-пошукових досліджень та технічних засобів навчання, комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу;
  • формування умінь і навичок з методології і методики обґрунтування та розробки прогнозів, схем, комплексних і робочих проектів землевпорядкування, ведення державного земельного кадастру, виконання топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земельного фонду.
2Склад циклової комісії:
Гетманьчик Іванна Петрівна,викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. е. н.; Грицишин Наталія Михайлівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; Кочеригін Леонід Юрієвич, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. пед. н., відмінник аграрної освіти України; Малихін Дмитро Михайлович, викладач, спеціаліст вищої категорії, к. н. з держ. управління; Пушкар Алла Вікторівна, викладач, спеціаліст вищої категорії; Сидорко Віктор Петрович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; Сидорко Наталія Ярославівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України; Щербак Ольга Вікторівна, викладач, спеціаліст І категорії.