galochka1Звіт про роботу приймальної комісії за 2021 рік

 

 

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 3 роки

Галузь діяльності: проведення екологічних досліджень щодо забезпечення природоохоронних заходів і раціонального природокористування. Проведення аналізів продуктів харчування, води, ґрунту, повітря.