Дистанційне навчання базується на використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і засобів навчання та постає в сучасних умовах найбільш актуальним і затребуваним, оскільки дозволяє найбільш гнучко й адекватно реагувати на потреби суспільства.

Дистанційна форма навчання є високотехнологічної формою отримання якісної освіти відповідно до державного стандарту незалежно від місця проживання / тимчасового перебування здобувача освіти, яка дає можливість освоювати освітньо-професійні програми на принципах відкритої освіти.

Ми доводимо, що Інтернет – це не тільки розваги. Інтернет, передусім, – це найбільші сучасні можливості інтерактивного пізнання наук і світу! Спираючись на державні стандарти освіти, ми доводимо, що дистанційна форма навчання – це можливість навчання для кожного без будь-яких обмежень!

Боярський фаховий коледж використовує принципово нові передові Європейські методи навчання на основі відомих світових навчальних платформ.

За основу взято методики навчання, які значно підвищують рівень засвоєння навчального матеріалу та привчає здобувачів освіти до самодисципліни.
Ця система освіти навчає мислити та аналізувати і, як наслідок, успішно готує здобувачів освіти до реального життя та усвідомленого вибору професії.

З метою забезпечення здобувачів освіти та педагогічних працівників коледжу середовищем для отримання інформаційно-методичного забезпечення дисципліни та інструментів для комунікації в процесі навчання використовується:

–     навчально-інформаційний портал коледжу – enk.bkeipr.com, який функціонує на базі платформи MOODLE, Google Classroom, на яких розміщуються електронні навчальні комплекси з відповідних дисциплін;

–     сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, Google Meet, Zoom, Cisco Webex соціальні мережі).

Організація освітнього процесу за дистанційною формою в Коледжі здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Якість, прогресивність, своєчасність, доступність і зручність – базові критерії сучасної освіти.

 Навчально-інформаційний портал

http://enk.bkeipr.com/