galochka1Положення про організацію освітнього процесу

galochka1Положення про групу забезпечення спеціальності

galochka1Положення про тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину

galochka1Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

galochka1Положення про замовлення, видачу та облік студентських квитків

galochka1Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до них, академічних довідок

galochka1Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» у 2020/2021 навчальному році в умовах адаптивного карантину

 galochka1Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії у ВСП "Боярський фаховий коледж НУБІП України" у 2020-2021 навчальному році в умовах адаптивного карантину

galochka1Положення про організацію навчання за індивідуальним графіком у ВСП "Боярський фаховий коледж НУБІП України"

galochka1Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

galochka1План роботи з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

galochka1Положення про адміністративну раду

galochka1Положення про порядок надання платних освітніх послуг

galochka1Положення про ВСП "Боярський фаховий коледж НУБіП України"

galochka1Положення про раду роботодавців ВСП "Боярський фаховий коледж НУБіП України"

galochka1Положення про забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»

galochka1Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»

galochka1Положення про запобігання та протидію булінгу