КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту»


НАКАЗ N 161 від 2.06.93 р. «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»


НАКАЗ N 93 від 08.04.93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»


НАКАЗ N 455 від 20.12.93 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»


НАКАЗ N 4 від 11.01.2006 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах»


ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю»


ПОСТАНОВА КМУ N 1074 від 5 вересня 1996 р. «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад»


НАКАЗ N 245 від 15.07.96 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»


НАКАЗ N 191/153 від 06.06.96 «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1145 от 4 декабря 1981 г. «О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)»


НАКАЗ N 43 від 28.06.93 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»


ИНСТРУКЦИЯ по применению постановления Совета Министров СССР от 4 декабря 1981 г. N 1145 «О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)» (Инструкция N 53-ВЛ от 4.05.1982)

СОУ 33295449 01.080.30-001_2017. Оформлення текстових і графічних материалів