Друк

Чинні документи щодо організації освітнього та виховного процесу в Боярському ФК НУБіП України

galochka1 Положення про практичну підготовку 

01.01.2022р.

galochka1 Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних дисциплін, диплопних робіт (проєктів) та інших робіт на наявність плагіату 

 01.01.2021р.

galochka1 Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів освіти 

01.01.2021р.

galochka1Порядок ведення журналів обліку робити академічної групи та викладачів

02.05.2022р.

galochka1Положення про преміювання працівників

 05.01.2021р.

galochka1Положення про бухгалтерію

 05.01.2021р.

galochka1Положення про ВСП "Боярський фаховий коледж НУБіП України"

 15.10.2020р.

galochka1Положення про адміністративну раду

 04.06.2021р.

 galochka1Колективний договір

 23.01.2018р.

 galochka1Правила внутрішнього трудового розпорядку

 01.01.2022р.

galochka1Правила призначення академічних стипендій

 18.11.2020р.

galochka1Вихідні дані для дипломів здобувачів фахової передвищої освіти

 27.04.2022р.

galochka1Технічний опис дипломів фахового молодшого бакалавра та додатків до них

 24.11.2021р.

galochka1Порядок визнання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

02.05.2022р

galochka1Положення про організацію освітнього процесу

 29.11.2021р.

galochka1Положення про групу забезпечення спеціальності

 24.11.2020р.

galochka1Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

 01.01.2021р.

galochka1Положення про замовлення, видачу та облік студентських квитків

01.01.2021р

galochka1Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до них, академічних довідок

01.01.2021р

galochka1Положення про організацію навчання за індивідуальним графіком у ВСП "Боярський фаховий коледж НУБІП України"

01.01.2021р

galochka1Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

07.06.2021р

galochka1План роботи з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

03.02.2021р

galochka1Положення про порядок надання платних освітніх послуг

04.06.2021р

galochka1Положення про раду роботодавців ВСП "Боярський фаховий коледж НУБіП України"

 04.06.2021р.

galochka1Положення про забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»

 01.01.2021р.

galochka1Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»

01.01.2021р

galochka1Положення про кадрову комісію

 01.01.2022р

galochka1Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

 01.01.2022р

galochka1Положення про атестацію педагогічних працівників

 01.01.2021р

galochka1Положення про відкриті заняття

 01.01.2021р

galochka1Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

 01.01.2022р

galochka1Положення про методичний кабінет

 01.01.2021р

galochka1Положення про методичну раду

 01.01.2021р

galochka1Положення про наставництво

 01.01.2021р

galochka1Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб (у т.ч. форми анкет)

 01.01.2022р

galochka1Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників

 01.01.2021р

galochka1Положення про рейтинг педагогічних працівників

 01.01.2021р

galochka1Положення про класного керівника навчальної групи

 01.01.2022р

galochka1Положення про огляд-конкурс на кращу академічну групу

 01.01.2022р

galochka1Положення про проведення конкурсу "Кращий класний керівник"

 01.01.2022р

galochka1Положення про старосту студентської групи

 01.01.2022р

galochka1Положення про запобігання сексизму

 01.01.2022р

galochka1Положення про порядок супроводу осіб

 01.01.2022р

galochka1Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

 01.01.2022р

galochka1Положення про студентський гуртожиток

 01.01.2022р

galochka1Положення про огляд-конкурс на кращу студентську кімнату

 01.01.2022р

galochka1Положення про їдальну

 01.01.2022р

galochka1Положення про виховну роботу

 01.01.2022р

galochka1Положення про предметні гуртки

 01.01.2022р

galochka1Положення про проведення конкурсу "Кращий керівник предметного гуртка"

 01.01.2022р

galochka1Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін

 01.01.2021р

galochka1Положення про конкурс-огляд "Кращий кабінет, лабораторія"

 01.01.2021р

galochka1Положення про технічне відділення

 01.01.2022р

galochka1Положення про відділення агроекології та економіки

 01.01.2022р

galochka1Положення про відділ кадрів

 01.01.2022р

 galochka1Положення про призначення та виплату соціальних стипендій

 01.01.2022р

galochka1Положення про стипендіальну комісію

 01.01.2022р

galochka1Положення про освітньо-професійну програму

 01.01.2021р

galochka1Положення про порядок виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до них

 24.11.2021р

galochka1Положення про силабус навчальної дисципліни

 24.11.2021р

galochka1Положення про розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни

24.11.2021р 

galochka1Положення про проведення внутрішньосеместрової проміжної атестації здобувачів фахової передвищої освіти

30.08.2021р 

galochka1Положення про екзамени та заліки

04.04.2022р 

galochka1Положення про апеляційні комісії для розгляду апеляцій здобувачів фахової передвищої освіти на результати складання екзаменів

10.03.2022р 

galochka1Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів фахової передвищої освіти

10.03.2022р 

galochka1Положення про безперервний професійний розвиток педагогічних працівників

 01.01.2021р

galochka1Положення про електронний навчальний курс

 01.01.2021р

  ornament separator

galochka1Тимчасовий порядок проведення практичної підготовки в умовах воєнного стану

04.08.2022р.

galochka1Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах воєнного стану

04.08.2022р.

galochka1 Наказ МОН Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти

30.11.2020р. 

galochka1Наказ МОНМетодичні рекомендації щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

06.05.2021р. 

 galochka1Тимчасовий порядок організації освітнього процесу

04.04.2022р. 

 galochka1Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій

10.03.2022р. 

 galochka1Тимчасовий порядок проведення екзаменаційної сесії

10.03.2022р. 

 galochka1Тимчасовий порядок проведення практичної підготовки здобувачів освіти

10.03.2022р. 

 galochka1Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» у 2020/2021 навчальному році в умовах адаптивного карантину

23.11.2020р 

galochka1Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії у ВСП "Боярський фаховий коледж НУБІП України" у 2020-2021 навчальному році в умовах адаптивного карантину

25.03.2021р.

galochka1Тимчасовий порядок проведення практичної підготовки в умовах воєнного стану 

04.08.2022р

 

 

 

SHARES
Share on FacebookShareShare on TwitterTweet