ІСТОРІЯ БОЯРСЬКОЇ ПРАКТИЧНОЇ ШКОЛИ БДЖІЛЬНИЦТВА

jornal13Засновником практичної школи бджільництва є Олексій Хомич Андріяшев, який народився 17 лютого 1826 року на хуторі Германівщина, колишнього Золотоноського уїзду Полтавської губернії, першу освіту Олексій отримав у Переяславському державному училищі, потім навчався у семінарії і Ніжинському ліцеї графа І.О.Безбородька та на юридичному факультеті університету святого Володимира. Після закінчення у 1850 році університетського курсу із ступенем кандидата прав О.X. Андріяшев почав працювати у Чернігівській гімназії старшим викладачем законоведения. У травні 1856 року він захистив її і став магістром цивільного права.

В 1860 році на запрошення попечителя Київського навчального округу Г. Пирогова, Андріяшев прибув до Києва і зайняв посаду інспектора 1-ї Київської гімназії. З 1863 року до 1890 був її директором. В 1865р. став одним з організаторів міської публічної бібліотеки, завідував її засобами і господарською частиною. Очолював Київський відділ Марійського товариства допомоги сліпим, організував притулок (1880р.) і училище (1883р.) для сліпих дітей, був його першим директором.

У 1896 р. О. X. Андріяшев заснував Південно-Російське товариство бджільництва і був обраний його головою.

У 1897 р. в О.X. Андріяшева виникла ідея організувати в Україні спеціальну школу для пасічників. В 1902 році  на пожертви О.Х. Андріяшева, в Києві у орендованому приміщенні по вулиці Іванівській, 10 була відкрита “Практична школа бджільництва”. Згодом на клопотання товариства, повелінням Государя-Імператора було виділено товариству 5 десятин казенної землі та 150 штук дубових і соснових колод на Збірно-Будаївській лісовій дачі поблизу залізничної станції Боярка, для закладання практичної школи бджільництва. Через чотири роки школа перебазувалася із Києва в Боярку. На її організацію О.X. Андріяшев витратив усі свої особисті заощадження, понад 20 тис. крб., передав у власність школи свою пасіку з 70 вуликів, бібліотеку.

О.X. Андріяшев видавав і редагував щомісячний журнал “Листок пчеловода”, “Труды Южно-Русского общества пчеловодства”, був автором багатьох книжок та брошур, виданих у Києві, зокрема це “Руководство к разумному пчеловодству” (1888), “Беседы по пчеловодству для народного чтения” (1897), “Упрощенное пчеловодство в рамочных ульях и дуплянках” (1898), “Правильное пчеловодное хазяйство” (1898), “Пчела и ее родичи” (1899), “Руководство для пасечников” (1903).

Помер О. X. Андріяшев 31 липня 1907 року і похований на Байковому кладовищі в Києві.

12 листопада 1909 року колись єдиній в Росії спеціальній практичній школі бджільництва присвоїли назву “Боярська школа бджільництва садівництва та городництва ім. О.Х.Андріяшева”.

На початку 20-х років XIX ст. школу реорганізовано в середній спеціальний навчальний заклад, який згодом перейменовано в технікум бджільництва і шовківництва. Підготовка бджолярів у технікумі велася до 1952 p. 

До речі варто зазначити, що Боярська практична школа бджільництва була у свій час «кузнею кадрів» для галузі бджільництва. Так, саме в Боярці в свій час працювали такі визначні особистості бджільництва, як Ващенко В.Ф., який керував школою після смерті Андріяшева та увійшов в історію своїми методами пасічникування, В.Ю. Шимановський - видатний педагог, великий знавець світового бджільництва, популяризатор кращих методів утримання  бджіл, який працюючи в Боярці узагальнив досвід вітчизняного та зарубіжного бджільництва та написав відому книгу “Методы пчеловождения”, О.В. Містергазе який завідував навчальною частиною Боярського технікуму бджільництва, працював заступником директора наукової роботи Української станції бджільництва, був директором Орловської станції бджільництва у свій час. Один з перших дослідників карпатської бджоли. Зі стін  Боярського технікуму бджільництва вийшли такі визначні науковці і виробничники як: Губа П.О., Мегедь О.Г., Левченко І.О., Хмара П.Я., Коба В.Є., Степаненко Є.Д., Соловей А.Д., Комісаренко В.Д. Поліщук В.П. та ін.

У 2006 році у ВП НУБіП України “Боярський коледж екології і природних ресурсів” відновлено підготовку бджолярів на професійно-технічних курсах.

 Очолює роботу з розвитку школи та навчальної роботи - завідувач відділу навчально - виробничої канд. с.-г. наук Войналович Микола Володимирович.