Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки

Галузь діяльності: фінансове посередництво, страхування, банківська справа, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Місце роботи: на підприємствах та організаціях виробничої та невиробничої сфер, у податковій, у банках, в органах митної служби, бюджетних установах і державних фондах, у страхових компаніях, у казначействі, у біржових установах.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади: фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах; фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг; агент страховий; інспектор цін; інспектор кредитний; інспектор з контролю за цінами; ревізор, дилер; брокер.