Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність –
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ та ФОНДОВИЙ РИНОК
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр


Ліцензований обсяг:
денна форма 40 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 072 FINANCE, BANKING, INSURANCE AND STOCK MARKET
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45797
Освітньо-професійну програму акредитовано (наказ Державної служби якості освіти України від 15.02.2022 р. № 01-10 / 23. Строк дії сертифіката до 01 липня 2026 року)


Термін навчання (денна форма):
-
на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 2 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
економічне відділення
– циклова комісія економічних дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку може обіймати такі первинні посади:

 • фахівець в галузі фінансів та торгівлі
 • дилер (біржові торгівці за свій рахунок) та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій
 • агент страховий
 • інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
 • інспектор кредитний
 • інспектор обмінного пункту
 • інші технічні фахівці в галузі управління
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор податкової служби
 • інспектор з контролю за цінами
 • ревізор-інспектор податковий

Місце роботи: органи державного фінансового управління і контролю; банки і небанківські кредитні установи; органи фіскальної служби; страхові та інвестиційні компанії; органи недержавного пенсійного страхування; органи біржової діяльності; структури Пенсійного Фонду України; підприємства різних форм власності; започаткування власного бізнесу