Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність –
193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр


Ліцензований обсяг:
денна форма 40 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 193 GEODESY AND LAND
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45804
Освітньо-професійну програму акредитовано (наказ Державної служби якості освіти України від 15.02.2022 р. № 01-10 / 23. Строк дії сертифіката до 01 липня 2025 року)


Термін навчання (денна форма):
-
на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 3 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
технічне відділення
– циклова комісія технічних дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою
Фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою може обіймати такі первинні посади:

  • технік-землевпорядник
  • технік-проектувальник
  • копіювальник технічної документації
  • кресляр
  • технік-картограф
  • технік-геодезист.

Місце роботи: науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;регіональні та базові управління, міські відділи земельних ресурсів та приватні підприємстваю.

pdf Альманах до 30-річчя спеціальності