Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 40 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Галузь діяльності: знімальні роботи зі складанням топографічних карт і планів, знімальні роботи пов`язані з веденням земельного кадастру, картографічні роботи та збирання даних, моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою.

Місце роботи: науково-дослідні та проектні інститути землеустрою, регіональні та базові управління, міські відділи земельних ресурсів і приватні підприємства.

Фахівець з геодезії та землеустрою може обіймати такі первинні посади: технік-землевпорядник; технік-проектувальник; копіювальник технічної документації; кресляр; технік-картограф; технік-геодезист.