Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 40 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3,5 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2,5 роки

Галузь діяльності: проектування і створення озеленення на територіях різного призначення.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з садово-паркового господарства.

Місце роботи: розсадники декоративних культур, садові центри, дендропарки, ботанічні сади, інші організації та установи, які займаються озелененням.

Фахівець садово-паркового господарства може обіймати такі первинні посади: завідувач розсадника (розплідника); майстер зеленого господарства; технік-проектувальник; технік-таксатор.