work program sylabus

1

Степаненко Людмила Петрівна

Голова циклової комісії технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, к.с.-г.н.

Циклова комісія технічних дисциплін працює над проблемою оптимізації використання сучасних освітніх технологій при вивченні лісогосподарських, садово-паркових та землевпорядних дисциплін.

Мета навчальної та науково-дослідної діяльності циклової комісії полягає у формуванні кваліфікованого спеціаліста. Вагоме місце займає складна й багатогранна робота досвідчених викладачів, спрямована на вдосконалення змісту навчання та виховання студентів, прищеплення любові до обраного фаху.

Викладачі комісії ефективно використовують інтерактивні методи навчання, сучасні ТНЗ, різні форми самостійної роботи студентів.

Циклова комісія працює над вирішенням навчальних питань щодо оптимізації процесу навчання з використанням педагогічних технологій і активізації науково-дослідної роботи відповідно до стандартів освіти.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • організації викладачів на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з Болонською угодою;
  • вивчення, узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду та засад сучасних освітніх технологій;
  • організації самостійної та індивідуальної роботи студентів;
  • керівництва дослідницькою та проектною творчістю студентів.

Традиційними для коледжу стало проведення тижня циклової комісії, під час якого проводяться конкурси, виставки, брейн-ринги, ігри, зустрічі з виробничниками.


Основні завдання циклової комісії:
  • формування знань, умінь та навичок студентів із спецдисциплін на рівні державних стандартів освіти;
  • організація та проведення навчальної, науково-дослідницької, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами;
  • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик науково-пошукових досліджень та технічних засобів навчання, комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу.
cuklova texnichne
Склад циклової комісії:
Гетманьчик Іванна Петрівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. е. н.; Грицишин Наталія Михайлівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; Малихін Дмитро Михайлович, викладач, спеціаліст вищої категорії, к. н. з держ. управління; Орлова Валентина Борисівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії; Пушкар Алла Вікторівна, викладач, спеціаліст вищої категорії; Сидорко Віктор Петрович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; Сидорко Наталія Ярославівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України; Степаненко Людмила Петрівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к.с.-г.н.; Тасаж Роман Михайлович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; Татарчук Володимир Михайлович, викладач, спеціаліст вищої категорії; Татарчук Руслана Ярославівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к.с.-г.н.; Назаренко Віра Антонівна, лаборант; Хоменко Надія Михайлівна, лаборант.