1

Степаненко Людмила Петрівна

Голова циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Циклова комісія лісогосподарських та садово-паркових дисциплін працює над проблемою оптимізації використання сучасних освітніх технологій при вивченні лісотехнічних дисциплін і ландшафтного дизайну.

Викладачі комісії ефективно викори-стовують інтерактивні методи навчання, сучасні ТНЗ, різні форми самостійної роботи студентів.

Для забезпечення навчального процесу вони створили і постійно оновлюють мультимедійні презентації, навчальні відеофільми, методичні посібники для самостійного опрацювання. Розширюється ряд комп’ютерних програм для проведення лабораторних і практичних занять.

Циклова комісія працює на вирішенням навчальних питань щодо оптимізації процесу навчання з використанням педагогічних технологій і активізації науково-дослідної роботи відповідно до стандартів освіти.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • організації викладачів на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з Болонською угодою;
  • вивчення, узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду та засад сучасних освітніх технологій;
  • організації самостійної та індивіду-альної роботи студентів;
  • керівництва дослідницькою та проект-ною творчістю студентів.

Традиційними для коледжу стало про-ведення тижня циклової комісії, під час якого студенти проводять майстер класи з декоративної флористики, беруть участь у брейн-ринзі, вікторинах, олімпіадах.


Основні завдання циклової комісії:
  • формування знань, умінь та навичок студентів із спецдисциплін на рівні дер-жавних стандартів освіти;
  • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комп-лексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій;
  • проведення всіх видів навчальної, науково-методичної, практичної, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Молодший спеціаліст»;
  • проведення виховної роботи із сту-дентами коледжу
2
Склад циклової комісії:
Степаненко Людмила Петрівна, спеціаліст вищої категорії, методист. Татарчук Руслана Ярославівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, методист. Тасаж Роман Михайлович, викладач, спеціаліст вищої категорії, методист. Орлова Валентина Борисівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії. Соловей Дар'я Сергіївна, методист відділення, спеціаліст вищої категорії, кандидат сільськогосподарських наук. Назаренко Віра Антонівна, лаборант. Хоменко Надія Михайлівна, лаборант.