Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність – 101 ЕКОЛОГІЯ
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр


Ліцензований обсяг:
денна форма – 40 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 101 ECOLOGY
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45799
Освітньо-професійну програму акредитовано (наказ Державної служби якості освіти України від 15.02.2022 р. № 01-10 / 23. Строк дії сертифіката до 01 липня 2026 року)


Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 3 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
– відділення природних ресурсів
– циклова комісія еколого-природничих та сільськогосподарських дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з екології
Фаховий молодший бакалавр з екології може обіймати такі первинні посади:

  • технік-еколог
  • технік (хімічні технології)
  • технік-лаборант (хімічне виробництво)
  • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
  • лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
  • лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;
  • лаборант хімічного аналізу.

Місце роботи: державна екологічна інспекція; екологічні структури на підприємствах; природоохоронні служби підприємств і організацій; органи державного нагляду і контролю за безпекою продуктів харчування; провідні громадські та міжнародні компанії, організації та фонди; державні підрозділи екологічного напрямку; проєктні та науково-дослідні організації і лабораторії; державна митна служба.