Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність – 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

 

Ліцензований обсяг:
денна форма – 40 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 051 ECONOMICS
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45795
Освітньо-професійну програму акредитовано умовно (наказ Державної служби якості освіти України про умовну акредитацію від 26.12.2022 р. № 01-10 / 145)


Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 2 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
– економічне відділення
– циклова комісія економічних дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки
Фаховий молодший бакалавр з економіки може обіймати такі первинні посади:

  • технік з планування;
  • технік з нормування праці;
  • технік з праці;
  • асистент економіста-демографа;
  • асистент економіста-статистика;
  • помічник керівника підприємства (установи, організації);
  • помічник керівника виробничого підрозділу;
  • помічник керівника іншого основного підрозділу;
  • помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

 

Місце роботи: планово-економічні відділи підприємств; відділи управління персоналом; організації різної галузевої приналежності; рекрутингові агентства; державні органи виконавчої влади