Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 40 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки

Галузь діяльності: економічно-аналітична діяльність у планово-економічних відділах підприємств, установорганізацій.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки.

Місце роботи: економічні служби та відділи підприємств різних форм власності господарювання, фінансові установи, державні органи виконавчої влади, наукові та освітні заклади тощо.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади: диспетчер виробництва; технік з планування; технік з підготовки виробництва; технік з праці; технік з нормування праці; ревізор з виробничо-технічних і економічних питань; помічник керівника підприємства, установи, організації; організатор діловодства за видами економічної діяльності; інспектор з цін.