Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність – 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр
 
Ліцензований обсяг:
денна форма50 осіб
заочна форма 10 осіб
 
Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 122 COMPUTER SCIENCES
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45803
Освітньо-професійну програму акредитовано (наказ Державної служби якості освіти України від 15.02.2022 р. № 01-10 / 23. Строк дії сертифіката до 01 липня 2027 року)
 
Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 3 роки
 
Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
технічне відділення
– циклова комісія інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін
 
Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук
Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук може обіймати такі первинні посади:
 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • технік-програміст
 • технік із системного адміністрування
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
 • оператор інформаційно-комунікаційних мереж
 • оператор комп'ютерного набору
 • оператор комп'ютерної верстки
 • оператор копіювальних та розмножувальних машин
 • укладальник тексту
 • шифрувальник
 Місце роботи: ІТ-служби підприємств і організацій різних галузей та форм власності; започаткування власного бізнесу