Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 50 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 3 роки

Галузь діяльності: програмне забезпечення інформаційних управлінських систем і технологій, інтелектуальних систем і технологій, інтелектуальних систем прийняття рішень та автоматизованого проектування, ІТ-служби підприємств і організацій та установ усіх галузей.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з компютерних наук.

Місце роботи: підприємства, організації та установи усіх галузей.

Фахівець з комп’ютерних наук може обіймати такі первинні посади: технік-програміст; технік обчислювального центру; оператор обчислювальних машин; інженер з обслуговування комп’ютерних мереж; фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації; адміністратор локальних мереж.