E

Галузь діяльності: проведення екологічних досліджень щодо забезпечення природоохоронних заходів і раціонального природокористування. Проведення аналізів продуктів харчування, води, ґрунту, повітря.

Місце роботи: спеціалізовані екологічні установи, санітарно-епідеміологічні станції, екологічні інспекції, науково-дослідні установи.

 

A

Галузь діяльності: технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур.

Місце роботи: сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, фермерські господарства, науково-дослідні установи.

 

M

Галузь діяльності: організаційно-управлінська діяльність.

Місце роботи: керівники виробничих підрозділів, молодший управлінський персонал в підприємствах усіх форм власності.

 

Ekonom

Галузь діяльності: економічно-аналітична діяльність у планово-економічних відділах підприємств, установ. організацій.

Місце роботи: економічні служби ті відділи підприємств різних форм власності господарювання, фінансові установи, державні органи виконавчої влади, наукові та освітні заклади тощо.

 

MD

Галузь діяльності: торговельно-посередницька, маркетингова діяльність в підприємствах та організаціях різних форм власності.

Місце роботи: технік відділу маркетингу, агент торговельний, представник торговельний, торговець комерційний, торговець технічний, організатор із збуту, дилер.

 

F

Галузь діяльності: фінансове посередництво, страхування, банківська справа, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності.

Місце роботи: на підприємствах та організаціях виробничої та невиробничої сфер, у податковій, у банках, в органах митної служби, бюджетних установах і державних фондах, у страхових компаніях, у казначействі, у біржових установах.

 

L

Галузь діяльності: ведення лісогосподарських робіт щодо створення, формування лісових насаджень і заготівлі лісогосподарської продукції.

Місце роботи: держлісгоспи, лісомеліоративні станції, мисливські господарства, лісовпорядкувальні підприємства, установи, які забезпечують перевірку і оцінку ведення лісогосподарських заходів.

 

SP

Галузь діяльності: проектування і створення озеленення на територіях різного призначення.

Місце роботи: розсадники декоративних культур, садові центри, дендропарки, ботанічні сади, інші організації та установи, які займаються озелененням.

 

T

Галузь діяльності: транспортне обслуговування, перевезення вантажів і пасажирів, організації дорожнього руху, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Місце роботи: дорожні та проектні організації, СТО, диспетчерська служба.

 

KN

Галузь діяльності: програмне забезпечення інформаційних управлінських систем і технологій, інтелектуальних систем і технологій, інтелектуальних систем прийняття рішень та автоматизованого проектування, ІТ-служби підприємств і організацій та установ усіх галузей.

Місце роботи: підприємства, організації та установи усіх галузей.

 

GZ

Галузь діяльності: знімальні роботи зі складанням топографічних карт і планів, знімальні роботи пов`язані з веденням земельного кадастру, картографічні роботи та збирання даних, моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості.

Місце роботи: науково-дослідні та проектні інститути землеустрою, регіональні та базові управління, міські відділи земельних ресурсів і приватні підприємства.