E

Галузь діяльності: Проведення екологічних досліджень обєктів навколишнього середовища. Оптимізація вибору метрологічних характеристик методів аналізу та сучасних методів обробки результатів вимірювання параметрів довкілля. Вирішення практичних питань та завдань щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розробка ефективних природоохоронних заходів, щодо забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки довкілля.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології.

Місце роботи: Державна екологічна інспекція, Екологічні структури на підприємствах, Природоохоронні служби підприємств і організацій, Органи Державного нагляду і контролю за безпекою продуктів харчування, Провідні громадські та міжнародні компанії, організації та фонди, Державні підрозділи екологічного напрямку, проєктні та науково-дослідні організації і лабораторії, Державна митна служба, освітні заклади тощо.

Фахівець з екології може обіймати такі первинні посади:

технік-еколог; технік-лаборант; лаборант хімічного аналізу.

linking Сторінка спеціальності

 

A

Галузь діяльності: Технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з агрономії.

Місце роботи: сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, фермерські господарства, тепличні комплекси, науково-дослідні установи.

Фахівець з агрономії може обіймати такі первинні посади:

агроном-насіннєвод; агроном-герболог; агроном-вірусолог; агроном-консультант; технолог рослинницької продукції; агрохімік; лаборант науково-дослідної установи; менеджер з рослинництва.

linking Сторінка спеціальності

 

M

Галузь діяльності: організаційно-управлінська діяльність.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту.

Місце роботи: виробничі підприємства різних галузей, інвестиційні компанії, банки, фінансові установи, підприємства сфери послуг, торгівлі, консалтингу.

Фахівець з менеджменту може обіймати первинні посади: завідувач відділу; помічник керівника; референт з основної діяльності; фахівець; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

linking Сторінка спеціальності

 

Ekonom

Галузь діяльності: економічно-аналітична діяльність у планово-економічних відділах підприємств, установ, організацій.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки.

Місце роботи: економічні служби та відділи підприємств різних форм власності господарювання, фінансові установи, державні органи виконавчої влади, наукові та освітні заклади тощо.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади: диспетчер виробництва; технік з планування; технік з підготовки виробництва; технік з праці; технік з нормування праці; ревізор з виробничо-технічних і економічних питань; помічник керівника підприємства, установи, організації; організатор діловодства за видами економічної діяльності; інспектор з цін.

linking Сторінка спеціальності

 

MD

Галузь діяльності: торговельно-посередницька, маркетингова діяльність в підприємствах та організаціях різних форм власності.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з маркетингу.

Місце роботи: підприємства різних форм власності, рекламні та PR-агентства, інвестиційні та страхові компанії, консалтингові фірми, підприємства харчування, банки, туристичні фірми та агенції, заклади культури, органи державного управління, навчальні заклади.

Фахівець з маркетингу може обіймати такі первинні посади: агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; агент комерційний; мерчандайзер; організатор з постачання; організатор із збуту; представник з реклами.

linking Сторінка спеціальності

 

F

Галузь діяльності: фінансове посередництво, страхування, банківська справа, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Місце роботи: на підприємствах та організаціях виробничої та невиробничої сфер, у податковій, у банках, в органах митної служби, бюджетних установах і державних фондах, у страхових компаніях, у казначействі, у біржових установах.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади: фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах; фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг; агент страховий; інспектор цін; інспектор кредитний; інспектор з контролю за цінами; ревізор, дилер; брокер.

linking Сторінка спеціальності

 

L

Галузь діяльності: ведення лісогосподарських робіт щодо створення, вирощування, догляду, формування лісових насаджень, заготівлі лісогосподарської продукції, охорони і захисту лісів.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з лісового господарства.

Місце роботи: державні лісомисливські господарства, лісогосподарські підприємства комунальної та приватної форм власності, лісонасіннєві станції, державні лісозахисні підприємства, тепличні господарства, лісомеліоративні станції, державні лісозахисні підприємства, тепличні господарства, лісомеліоративні станції, мисливські господарства, природні національниі дендропарки, заказники.

Фахівець лісового господарства може обіймати такі первинні посади: Технік лісового господарства; технік-лісопатолог; технік-таксатор; інспектор з охорони природи; технік-ґрунтознавець; технік мисливського господарства; технік із лісозаготівель; інструктор виробничого навчання; лаборант (освіта);  майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; технолог-наставник; педагог професійного навчання.

linking Сторінка спеціальності

 

SP

Галузь діяльності: проектування і створення озеленення на територіях різного призначення.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з садово-паркового господарства.

Місце роботи: розсадники декоративних культур, садові центри, дендропарки, ботанічні сади, інші організації та установи, які займаються озелененням.

Фахівець садово-паркового господарства може обіймати такі первинні посади: завідувач розсадника (розплідника); майстер зеленого господарства; технік-проектувальник; технік-таксатор.

linking Сторінка спеціальності

 

T

Галузь діяльності: транспортне обслуговування, перевезення вантажів і пасажирів, організації дорожнього руху, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з безпеки руху.

Місце роботи: дорожні та проектні організації, СТО, диспетчерська служба.

Фахівець з транспортних технологій може обіймати такі первинні посади: диспетчер автомобільного транспорту; диспетчер служби перевезень; логіст; оператор диспетчерського руху.

linking Сторінка спеціальності

 

KN

Галузь діяльності: програмне забезпечення інформаційних управлінських систем і технологій, інтелектуальних систем і технологій, інтелектуальних систем прийняття рішень та автоматизованого проєктування, ІТ-служби підприємств і організацій та установ усіх галузей.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з компютерних наук.

Місце роботи: ІТ-служби підприємств і організацій різних галузей та форм власності; започаткування власного бізнесу.

Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук може обіймати такі первинні посади: технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки, технік-програміст, технік із системного адміністрування, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну), фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп'ютерних програм, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор інформаційно-комунікаційних мереж, оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки, оператор копіювальних та розмножувальних машин, укладальник тексту, шифрувальник.

linking Сторінка спеціальності

 

GZ

Галузь діяльності: знімальні роботи зі складанням топографічних карт і планів, знімальні роботи пов`язані з веденням земельного кадастру, картографічні роботи та збирання даних, моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою.

Місце роботи: науково-дослідні та проектні інститути землеустрою, регіональні та базові управління, міські відділи земельних ресурсів і приватні підприємства.

Фахівець з геодезії та землеустрою може обіймати такі первинні посади: технік-землевпорядник; технік-проектувальник; копіювальник технічної документації; кресляр; технік-картограф; технік-геодезист.

linking Сторінка спеціальності