Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність – 075 МАРКЕТИНГ
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Ліцензований обсяг:
денна форма – 40 осіб

Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 075 MARKETING
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45796
Освітньо-професійну програму акредитовано умовно (наказ Державної служби якості освіти України про умовну акредитацію від 26.12.2022 р. № 01-10 / 145)

Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 2 роки

Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
– економічне відділення
– циклова комісія економічних дисциплін

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з маркетингу
Фаховий молодший бакалавр з маркетингу може обіймати такі первинні посади:

  • агент торговельний
  • представник торговельний
  • торговець комерційний
  • торговець технічний
  • агент комерційний
  • мерчандайзер
  •  організатор з постачання
  • організатор із збуту
  • представник з реклами.


Місце роботи: підприємства різних форм власності, рекламні та PR-агентства, інвестиційні та страхові компанії, консалтингові фірми, підприємства харчування, банки, туристичні фірми та агенції, заклади культури, органи державного управління.