Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3,5 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2,5 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2,5 роки

Галузь діяльності: організаційно-управлінська діяльність.