Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність – 073 МЕНЕДЖМЕНТ
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр


Ліцензований обсяг:
денна форма – 30 осіб
заочна форма – 10 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 073 MANAGEMENT
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45798
Освітньо-професійну програму акредитовано (наказ Державної служби якості освіти України від 15.02.2022 р. № 01-10 / 23. Строк дії сертифіката до 01 липня 2026 року)


Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 3,5 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 2,5 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
– економічне відділення
– циклова комісія економічних дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з менеджменту
Фаховий молодший бакалавр з менеджменту може обіймати такі первинні
посади:

  • завідувач відділу
  • помічник керівника
  • помічник керівника підприємства (установи, організації)
  • помічник керівника виробничого підрозділу
  • помічник керівника іншого основного підрозділу
  • помічник керівника малого підприємства без апарату управління.


Місце роботи: виробничі підприємства різних галузей, інвестиційні компанії, банки, фінансові установи, підприємства сфери послуг, торгівлі, консалтингу.