Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 3 роки

Галузь діяльності: транспортне обслуговування, перевезення вантажів і пасажирів, організації дорожнього руху, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з безпеки руху.

Місце роботи: дорожні та проектні організації, СТО, диспетчерська служба.

Фахівець з транспортних технологій може обіймати такі первинні посади: диспетчер автомобільного транспорту; диспетчер служби перевезень; логіст; оператор диспетчерського руху.