Screenshot 22

   Відділення готує:

помічників керівника виробничого підрозділу для роботи на посадах молодшого управлінського персоналу в планово-економічному, виробничому, технологічному та інших  підрозділах  підприємств усіх форм власності і господарювання.

кваліфікованих оцінювачів-експертів для роботи в оціночних компаніях, в установах банку, страхових компаніях, інвестиційних фондах, брокерських конторах, нотаріальних конторах і фінансових службах державних адміністрацій.

кваліфікованих агентів торговельних для роботи в підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності на посадах техніка відділу маркетингу, агента торговельного, представника торговельного, торговця комерційного, торговця технічного, організатора із збуту, дилера.

кваліфікованих техніків-екологів для роботи в спеціалізованих лабораторіях, в проектних та виробничих установах, науково-дослідних та навчальних установах, спеціалізованих екологічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

кваліфікованих агротехніків для роботи в квіткових, садово-паркових та міських господарствах зеленого будівництва, тепличних комплексах щодо вирощування квіткових, деревних, овочевих культур за сучасними технологіями, створення та оформлення зимових садів, квіткового оформлення інтер’єрів та екстер’єрів, роботи з реалізації квітково-декоративної продукції, в торговельній мережі та салонах фітодизайну.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

Спеціальності 073 «Менеджмент»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
075 «Маркетинг»
101 «Екологія»
201 «Агрономія»
                         Термін навчання
                      Денна форма            3- 4 роки
                     Заочна форма            3 років

 

Адреса: 08152, м. Боярка, вул. с.-г. технікум, 2 , навчальний корпус № 2, к.215