ivanchenko

Іванченко Тетяна Іванівна

Голова циклової комісії еколого-природничих та сільськогосподарських дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Основне завдання викладацького колективу циклової комісії – забезпечення якісного оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок у відповідних галузях. Велику увагу циклова комісія приділяє методичній роботі щодо забезпечення навчального процесу інноваційними технологіями. Впроваджуються заходи з наукової організації навчального процесу, розробляються методики викладання окремих навчальних дисциплін.

Викладачі циклової комісії спрямовують свою діяльність на поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою на принципах добра й краси, розуму й свідомості, наукових знань. Вони ставлять перед собою благородну мету – турботу про виховання особистості з новою філософією мислення, яка б відповідала вимогам сучасності.

Основні завдання циклової комісії:
  • формування знань, умінь і навичок студентів у галузі народного господарства;
  • формування екологічних знань з питань регламентації людської діяльності, яка веде до погіршення якості навколишнього середовища;
  • створення програм навчальних дисциплін і навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій;
  • формування практичних навичок із виконання лабораторних операцій, необхідних для контролю за станом навколишнього середовища;
  • виконання прикладних наукових досліджень у галузі сільськогосподарського виробництва;
  • участь у роботі наукових вітчизняних і міжнародних конференцій.

DSC 0055