Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Коледж бере свій початок від “Практичної школи бджільництва, садівництва і городництва”, закладеної по “Височайшему повелінню Государя Імператора” в червні 1902 p. за цілеспрямованої і наполегливої праці членів Південно-Російського товариства бджільництва на чолі з Олексієм Хомичем Андріяшевим.

У липні 1904 p. школа перебазувалася із Києва в Боярку. Після смерті Андріяшева, в 1907 p., попечителем школи обирають Василя Федоровича Ващенка.

У другу  річницю  смерті  Олексія  Хомича, 12 листопада 1909 p., школі присвоєно назву "Бо­ярська практична школа бджільництва, садівництва та городництва ім. Андріяшева О.Х".

На початку 20-х pоків Школу реорганізовано в середній спеціальний навчальний заклад, який згодом перейменовано в Технікум бджільництва і шовківництва. Підготовка бджолярів у технікумі велася до 1952 p. З цього ж року розпочато підготовку агрономів-плодоовочівників та агро­номів-рільників, а технікум перейменували в Бо­ярський сільськогосподарський технікум. У 1959 р. на його базу переведено Український республіканський заочний сільськогосподарсь­кий технікум. До 1997 p. технікум був галузевим центром України по навчально-методичному забезпеченню молодших спеціалістів для сільського господарства без відриву від вироб­ництва. Цього ж року його перейменовано в Бо­ярський сільськогосподарський технікум НАУ.

Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29 травня 1997 р. «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» технікум передано до сфери управління Національного аграрного університету. Згідно з наказом ректора Національного аграрного університету від 20 січня 2005 року № 22 коледж реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ «Боярський коледж екології і природних ресурсів» НАУ.

Відповідно до наказу ректора від 15.12.2008 р. № 827 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 «Питання Національного аграрного університету» коледж було перейменовано у Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».

Сьогодні у ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» працює  69 штатних педагогічних працівників. З них: штатних кандидатів наук – 7, доцентів – 2, викладачів-методистів – 10, старших викладачів – 4,  викладачів  вищої категорії – 27. Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 10 осіб.

Загальна кількість студентів – 835 чол., в т. ч. денної форми навчання – 708 студент, заочної – 127.

Коледж готує фахівців за денною та заочною формами навчання (детальна інформація подана в оголошенні про набір студентів на 2014-2015 навчальний рік).

 

Презентації до 115-річчя коледжу