Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність –
201 АГРОНОМІЯ
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Ліцензований обсяг:
денна форма 30 осіб
заочна форма
10 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 201 AGRONOMY
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45800
Освітньо-професійну програму акредитовано (наказ Державної служби якості освіти України від 15.02.2022 р. № 01-10 / 23. Строк дії сертифіката до 01 липня 2025 року)


Термін навчання (денна форма):
-
на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 3 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
відділення природних ресурсів
– циклова комісія еколого-природничих та сільськогосподарських дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з агрономії
Фаховий молодший бакалавр з агрономії може обіймати такі первинні посади:

 • Агроном
 • Агроном аеродрому
 • Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху)
 • Агроном з насінництва
 • Агроном із захисту рослин
 • Агрохімік
 • Агротехнік
 • Ґрунтознавець
 • Овочівник
 • Плодоовочівник
 • Технік-агрохімік
 • Технолог з агрономії
 • Фермер

Місце роботи: сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, фермерські господарства, тепличні комплекси, науково-дослідні установи.