pdf Наказ про введення в дію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Боярському ФК НУБіП України
pdf Наказ про склад комісії з розгляду випадку булінгу (цькування)

 

2023-2024 н.р.
pdf Наказ про графік освітнього процесу на 2023-2024 н. р.
2022-2023 н.р.
pdf Наказ про проведення відкритих занять у весняному семестрі 2022-2023 навчального року
pdf Наказ про внесення змін до складу групи кадрового забезпечення спеціальності
pdf Наказ про анкетування здобувачів освіти
pdf Наказ про розгляд та погодження оновлених освітньо-професійних програм
pdf Наказ про розгляд та погодження освітньо-професійних програм
pdf Наказ про організацію освітнього процесу в Боярському ФК НУБіП України у І семестрі 2023-2024 навчального року
pdf Наказ про перегляд ОПП
pdf Наказ щодо формування потоків на ЗФН 
pdf Наказ про внесення змін у графік освітнього процесу
pdf Наказ про організацію освітнього процесу в академічній групі А-22
pdf Наказ про створення комісії для зхисту звітів 
pdf Наказ на створення педагогічної ради
pdf Наказ про внутрішнє сумісництво 
pdf Наказ про надання освітніх послуг 
pdf Наказ МОН про проведення у 2023 році ЗНО
pdf Наказ про створення методичної ради 
pdf Наказ про створення атестаційної комісії
pdf Наказ про встановлення додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності
pdf Наказ про підготовку до навчального року
pdf Наказ про призначення завідувачів кабінетів і лабораторій
pdf Наказ про створення груп кадрового забезпечення спеціальності
pdf Наказ про підвищення якості навчання 
pdf Наказ створення циклових комісій 
pdf Наказ про графік освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік 
pdf Наказ про алгоритм дій учасників освітнього Процесу для організованого ІІ семестру 2022-2023 навчального року 
pdf Наказ про про графік освітнього процесу у Боярському ФК НУБіП України на ІІ семестр 2022-2023 навчального року 
 2021-2022 н.р.
pdf Наказ створення циклових комісій з навчальних дисциплін
pdf Наказ про створення педагогічної ради
pdf  Наказ про створення методичної ради
pdf Наказ про створенню комсії для захисту звітів з виробничих практик студентами коледжу в 2021-2022 навчальному році
pdf Наказ про створення груп кадрового забезпечення спеціальності
pdf Наказ про робочих груп для формування переліку вибіркових дисциплін
pdf Наказ про призначення завідувачів кабінетів і лабораторій
pdf Наказ про встановлення додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності
pdf Наказ про внутрішнє сумісництво
pdf Наказ про призначення класних керівників
pdf Наказ про створення гуртків
pdf Наказ про створення стипендіальної комісії