Теорія, яка не перевіряється досвідом,

при всій красі концепції втрачає вагу,

не визнається; практика, що не спирається

на виважену теорію, виявляється у програші та збитку.

Д.І.Менделєєв

 

Навчальна практика є невід’ємною складовою у системі підготовки майбутніх фахівців будь-якого закладу вищої освіти. Вона є важливою та обов’язковою ланкою в системі наскрізної практичної підготовки висококваліфікованих фахівців до майбутньої практичної діяльності. Навчальна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти за час навчання, вдосконалення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю і є заключною частиною вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни.

У здобувачів освіти спеціальності 073 Менеджмент розпочалась навчальна практика з маркетингу. Вона дозволить майбутнім фахівцям ознайомитись зі специфікою маркетингової діяльності підприємств: навчить визначати особливості їх макро- та мікросередовища; ознайомитись із результатами уже проведених маркетингових досліджень та провести своє дослідження; оцінити товарний асортимент, пропонований обраним підприємством; визначити його цінові стратегії; оцінити комунікаційну політику підприємства; скласти SWOT-аналіз маркетингової діяльності підприємства та внести свої пропозиції щодо покращення такої діяльності.

Навчальна практика з маркетингу дозволить здобувачам освіти закріпити набуті теоретичні знання та набути нових практичних навичок.

 

Людмила Алєксова, викладач