Керівник не повинен забувати, що бухгалтерський облік - це тільки

доповнення до ділового мислення, але в жодному разі не його заміна.

Уоррен Баффет

 

Практика здобувачів освіти є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців і проводиться у оладнаних відповідним чином комп’ютерних класах ЗВО, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти та державного управління.

На даний час у коледжі проходить навчальна практика у здобувачів освіти спеціальності 073 Менеджмент.

Навчальна практика  своєю метою має поглибити і закріпити теоретичні знання здобувачів освіти, виробити навички практичної роботи, ознайомити із сучасними система ведення обліку. BAS Бухгалтерія є потужною універсальною системою програм та являє собою комплексне рішення задач автоматизації різних видів економічної діяльності підприємств. Система може бути успішно використана як для госпрозрахункових організацій так і для організацій зайнятих торгівлею.

Автоматизація бухгалтерського обліку і оперативність є вирішальними факторами успішного розвитку економіки України. Автоматизація підвищує якість обліку і бізнесу підприємства.

 

Наталія Богомолова, викладач