06 травня 2022 року проведено засідання щодо обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Економіка» для підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 051 Економіка.

Захід проходив у дистанційному форматі із використанням платформи Google Meet. У засіданні взяли участь Данильченко Юлія Олегівна – головний бухгалтер, ТОВ «Інститут агробіології», член ради роботодавців по спеціальності 051 Економіка; Руслан Вікторович Якимовський, завідувач відділення агроекології та економіки; Людмила Андріївна Алєксова, голова циклової комісії економічних дисциплін; члени проєктної групи ОПП: Володимир Григорович Добрівський, Людмила Михайлівна Лис, Світлана Станіславівна Пінчук.

В процесі обговорення акцентовано увагу на особливостях та перевагах програми, структурно-логічній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними, на переліку обов’язкових та вибіркових компонент та на запропонованих змінах. На засіданні розглянули та одноголосно схвалили зміст ОПП «Економіка» 2022 року.

Стейкхолдери висловили свої пропозиції щодо вдосконалення ОПП у відповідності до сучасних вимог ринку праці, що сприятиме наданню якісних професійних знань, формуванню вмінь та навичок у майбутніх фахових молодших бакалаврів з економіки.

Було прийняте рішення подати проєкт ОПП «Економіка» спеціальності 051 Економіка на розгляд та затвердження педагогічною радою Боярського ФК НУБіП України.

 

Людмила АЛЄКСОВА,

Голова циклової комісії економічних дисциплін