Боярський ФК НУБіП України готує фахівців із спеціальності «Транспортні технології», яка охоплює широке коло питань пов’язаних організацією роботи автомобільного транспорту. Під час навчання майбутні фахівці оволодівають знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики, взаємодії видів транспорту, транспортної безпеки, інтелектуальних транспортних систем.

06 травня 2022 року в онлайн режимі відбулась презентація дисциплін вільного вибору для здобувачів освіти спеціальності 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті.

 Викладачі коледжу розповіли про дисципліни вільного вибору, алгоритм вибору освітніх компонент, право здобувачів освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії, ознайомили їх із метою, завданнями та змістом вибіркових навчальних дисциплін: Основи інженерного менеджменту, основи маркетингу тощо.

Із описом вибіркових дисциплін можна ознайомитися на сайті коледжу на сторінці циклової комісії технічних дисциплін за спеціальністю 275 Транспортні технології.

Сподіваємось, наші здобувачі освіти зроблять правильний вибір і здобудуть знання, необхідні їм у майбутньому працевлаштуванні!

 

Наталія ГРИЦИШИН, завідуюча технічним відділенням