18 травня 2022 року проведено засідання щодо громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті.

Захід проходив у дистанційному форматі із використанням платформи Google Meet. У засіданні взяли участь Микола СТРІЛЕЦЬ – директор ПрАТ "Боярське автотранспортне підприємство", член ради роботодавців по спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті; Наталія ГРИЦИШИН, завідуюча технічного відділення; Людмила СТЕПАНЕНКО, голова циклової комісії технічних дисциплін; член проєктної групи ОПП Сергій КРОПИВКО, Альона ПЕТРОВИЧ, здобувач освіти другого курсу.

В процесі обговорення акцентовано увагу на особливостях та перевагах програми, структурно-логічній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними, на переліку обов’язкових та вибіркових компонентів та на запропонованих змінах. На засіданні розглянули та одноголосно схвалили зміст ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 2022 року.

Стейкхолдери висловили свої пропозиції щодо вдосконалення ОПП у відповідності до сучасних вимог ринку праці, що сприятиме наданню якісних професійних знань, формуванню вмінь та навичок у майбутніх фахових молодших бакалаврів з безпеки руху.

Було прийняте рішення подати проєкт ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті на розгляд та затвердження педагогічною радою Боярського ФК НУБіП України.

 

Наталія ГРИЦИШИН, завідуюча відділенням