15 червня 2022 року згідно з графіком навчального процесу  відбувся захист звітів виробничої переддипломної практики для здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 101 Екологія на платформі відеоконференцій Google Meet.

Виробнича практика – це одна з форм практичного навчання, є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців, що максимально наближена до умов майбутньої професійної діяльності.

Майбутні екологи під час практики набули вміння і практичні навички у сфері охорони навколишнього середовища; оволоділи методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, необхідних для комплексного системного аналізу та прогнозування стану довкілля й прийняття зважених природоохоронних рішень, опанували практичні навики екологічних досліджень.

Практиканти представили звіти-щоденники про проходження практики у формі презентації, де детально презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики, які успішно захистили, продемонструвавши широкі фахові знання та надали обґрунтовані і професійні відповіді на питання.

Щиро вітаємо наших екологів з подоланням цього етапу навчання та бажаємо вдало підготуватися до Комплексного кваліфікаційного іспиту!!!

 

Надія МАНІШЕВСЬКА, викладач екологічних дисциплін