15 червня 2022 року відбувся захист звітів з виробничої практики здобувачів освіти денної і заочної форми навчання зі спеціальності 205 Лісове господарство.

Здобувачі освіти, перебуваючи у державних підприємствах лісового господарства поглибили і узагальнили теоретичні знання отримані в коледжі, навчилися застосовувати їх на практиці. З інтересом ознайомилися із сучасними виробничими процесами у галузі лісового господарства, розвивали уміння використовувати нові технології.

Під час захисту звітів здобувачі освіти продемонстрували високий рівень фахової підготовки, здатність використовувати отримані знання у професійній діяльності, сумлінність у виконанні завдань, поділилися враженнями від проходження практики, набутим досвідом, практичними уміннями й навичками, необхідними для реалізації професійних функцій працівника лісового господарства.

Результат виконання програми виробничої практики здобувачі освіти представили у звітах, які презентували у формі доповіді та демонстрації презентацій у присутності членів комісії.

У процесі дискусії здобувачі освіти відповідали на запитання членів комісії щодо організації та напрямів діяльності баз практики та конкретних виробничих аспектів.

Роман ТАСАЖ - викладач