Нещодавно в коледжі пройшов семінар «Академічна доброчесність у Боярському фаховому коледжі НУБіП України» до якого були залучені здобувачі освіти всіх спеціальностей і класні керівники. Трактування поняття «академічна доброчесність» дає стаття 42 Закону України «Про освіту».

Дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу не лише підвищує якість освіти, формує довіру до результатів навчання, а й посилює успішність випускників. Однією з умов формування доброчесного академічного середовища є розуміння усіма стейкголдерами освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності; при цьому найдієвішим заходом для формування відповідної компетентності у студентів є роз’яснювальна робота серед академічних груп.

Під час заходу здобувачі освіти мали змогу не лише обговорити проблемні питання академічної доброчесності, інтелектуальної власності та крадіжки інтелектуальної власності, а й можливі наслідки дотримання чи не дотримання принципів доброчесності. Також учасникам освітнього процесу була надана інформація про те, що Боярський фаховий коледж для перевірки дипломних робіт і проєктів використовує Сервіс перевірки на плагіат Unicheck.                                                      

Завдяки поєднанню надсучасних технологій та інтуїтивного дизайну, Unicheck допомагає підвищити якість оригінальних текстів, а не просто вказує на текстові збіги.

Організатори семінару окреслили низку слушних порад, що стануть підґрунтям успіху для забезпечення якісної освіти, які запобігатимуть проявам академічної недоброчесності.

Наталія ГАПОНЮК, завідуюча НМК