Згідно навчального плану і графіку освітнього процесу 23-24 січня 2023 року у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» успішно відбувся кваліфікаційний іспит для здобувачів освіти денної і заочної форм навчання ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент.
Кваліфікаційний іспит – це завершальний етап навчання в коледжі. Результат іспиту для більшості випускників дає змогу впевнено продовжувати навчання у закладах вищої освіти України, або є стартовим майданчиком для подальшого руху в реалізації кар’єри.
Проведення кваліфікаційного іспиту організовано у змішаному форматі. Складали іспит очно сімнадцять здобувачів, які перебувають на території України і троє здобувачів, які за кордоном, у дистанційному форматі з використанням платформи відеоконференцій Google Meet та навчально-інформаційного порталу Moodle.
Під час іспиту здобувачі освіти продемонстрували достатній рівень знань, вмінь та навичок, що було відзначено Ольгою Гогулею, головою екзаменаційної комісії, кандидатом економічних наук, доцентом кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського НУБіП України. Ольга Петрівна запросила випускників на навчання у НУБіП України, проінформувала про можливості вступу до базового навчального закладу, детально розповіла про структуру факультету аграрного менеджменту, міжнародні навчальні програми, переваги навчання у міжкафедральній навчальній лабораторії, а також про перспективи працевлаштування після завершення навчання в університеті.
Вітаємо здобувачів освіти з успішною здачею кваліфікаційного іспиту та бажаємо мирного неба, успіхів у професійної діяльності, втілення в життя задумів та сподівань!!!

Руслан ЯКИМОВСЬКИЙ, завідувач економічного відділення