ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВП НУБІП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ»

Склад профкому:

Якимовський Руслан Вікторович - голова профкому

Screenshot 3

 • Кліх Роман Петрович – заступник голови профкому
 • Ященко Лариса Дмитрівна - секретар
 • Лис Людмила Михайлівна – скарбник

Члени профкому:

 • Кочеригін Леонід Юрійович
 • Алєксов Олександр Петрович
 • Зейда Леся Миколаївна

Колективний договір

Циклова комісія гуманітарних і суспільних дисциплін


голова циклової комісії, викладач

РАДЧЕНКО Людмила Сергіївна

тел: (097) 137-24-02

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Склад циклової комісії:

Радченко Людмила Сергіївна, викладач, к.і.н.08                 

Гапонюк Наталія Петрівна, ст. викладач, відмінник освіти України; 

Карпенко Лариса Іванівна, викладач;

Мікосянчик Олена Петрівна, викладач;

Степаненко Ольга Олексіївна, викладач;

Вірко Вікторія Василівна, викладач;

Олександренко Світлана Олексіївна, викладач;

Бондаренко Лариса Георгіївна, психолог;

Маліновська Тетяна Володимирівна, викладач.

 
Радченко Людмила Сергіївна

кандидат історичних наук

 
 
Гапонюк Наталія Петрівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

 
 
Карпенко Лариса Іванівна

викладач

 
 
Мікосянчик Олена Петрівна

викладач

 
 
Кривенко Вікторія Василівна

викладач

 
 
Олександренко Світлана Олексіївна

викладач

 
 

Загальна інформація 

Циклова комісія гуманітарних дисциплін  створена з метою формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних  надбань  українського народу і людства в цілому. 

Основні завдання циклової комісії: 

 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розробка методик застосування комп'ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі при вивченні дисциплін гуманітарного циклу;
 • підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення вступних, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, іншої документації для контролю знань студентів;
 • організація та проведення тижня циклової комісії, семінарів-практикумів, науково-практичних  конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
 • представлення результатів наукових досліджень, творчої діяльності студентів у фахових виданнях, предметних конференціях;
 • підготовка студентів для участі в Міжнародних конкурсах, предметних олімпіадах
 • участь викладачів у професійних конкурсах;
 • участь у виховній роботі студентів.

Адреса: 08152, м. Боярка, вул. с.-г. технікум, навчальний корпус 1, кім. 23, 26, 32, 20, навчальний корпус 2, к. 117, 210, 211 , 214, 218, 222, 225.

5голова циклової комісії, викладач 

КЛІХ Роман Петрович

тел: (097) 447-25-99

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Склад циклової комісії: 

Альошина Лідія Іванівна, викладач,IMG 2318IMG 2661

відмінник освіти України;

Олександренко Сергій Вікторович,викладач;

Курган Микола Петрович, викладач;

Римарева Н.Г.викладач

Загальна інформація 

Циклова комісія комісія фізичного виховання та Захисту Вітчизни велику увагу приділяє формуванню здорового способу життя в студентському колективі. Викладачі постійно працюють над поповненням матеріально-технічної бази, видають методичні рекомендації та вказівки.  Поряд з активною діяльністю циклової комісії функціонують   спортивні секції. Робота викладачів циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни представлена у таких напрямах: 

 • навчально-методична;
 • спортивно-масова;
 • фізкультурно-оздоровча
 • патріотична.

Мета діяльності полягає у вихованні всебічно розвинених фахівців, збереженні і зміцненні їхнього здоров’я, фізичної підготовки. Викладачі  активно працюють над створенням сприятливих умов  для занять фізичною культурою і спортом, втіленням програми "Здоров’я молоді – здоров’я нації”.  

Основними завданнями циклової комісії є: 

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму; 

- профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності студентів на протязі всього періоду навчання;

- сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури та спорту;

- підготовка до служби у лавах Збройних сил України. 

Адреса: 08152, м. Боярка, вул. с.-г. технікум, навчальний корпус №1, кім. 7, спортивний зал, стадіон, тренажерний зал

Циклова комісія економічних дисциплін 


IMG 2324голова циклової комісії, викладач правових дисциплін 

ГУСАК Тетяна Олексіївна

тел: (096) 912 - 60 - 59

e-mail: 

Склад циклової комісії:

Рябенко Володимир Володимирович, викладач, к.е.н.;04

Балан Олександр Дмитрович,  викладач, к.е.н.; 

Ларіонова Людмила Михайлівна, викладач-методист; 

Добрівський Володимир Григорович,  викладач-методист; 

Рябенко Леся Михайлівна,  викладач; 

Якимовський Руслан Вікторович, викладач; 

Жайворонок Лідія Володимирівна, викладач; 

Якимовська Анна Вікторівна, викладач; 

Лис Людмила Михайлівна, викладач.

 

Загальна інформація 

Циклова комісія економічних дисциплін - важлива ланка в організації навчально-методичної роботи в коледжі. 

Основною метою роботи циклової комісії є забезпечення якості підготовки фахівців здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики, забезпечувати якісну роботу на підприємствах, фірмах, організаціях та установах, уміти захищати інтереси власника та бізнесу. 

Основні завдання циклової комісії: 

• формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти; 

• створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій; 

• вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи; 

• розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт; 

• підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності;

         • сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи.

 

Адреса: 08152, м. Боярка, вул. с.-г. технікум, корп. 1, кім. 11, 12, 17, 18, 19

http://zvkn.bkeipr.com/index.php/2014-10-24-16-39-24/zv

IMG 2307голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії 

ПУЗІЙ Марія Миколаївна 

тел: (097) 537-00-06

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Склад циклової комісії:

Возняк Надія Василівна, викладач-методист,

відмінник освіти та науки України;IMG 2364

Комісаренко Людмила Михайлівна, викладач;

Кульчицька Віра Анатоліївна, викладач;

Товкан Михайло Михайлович, викладач

Возняк Ігор Григорович, лаборант.

Загальна інформація 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін коледжу – це структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з дисциплін свого циклу. Вона забезпечує підготовку студентів всіх спеціальностей коледжу. 

Циклова комісія працює над оптимізацією фізико-математичних дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій. 

Основні завдання циклової комісії:

 • забезпечення  виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • оновлення та удосконалення навчальної бази;
 • проведення  групових та індивідуальних консультацій для студентів;
 • підготовка студентів до олімпіад різних рівнів;
 • проведення  гурткової  роботи;
 • підготовка завдань для вступних випробувань.

Викладачі циклової комісії  займаються підготовкою до видання навчальних посібників, конспектів лекцій  фізико-математичного циклу, робочих зошитів для виконання лабораторних та практичних робіт,методичних вказівок і завдань для самостійної роботи студентів.

Викладачі з великим педагогічним досвідом допомагають молодим викладачам, передають  свій досвід роботи, проводячи відкриті уроки, беручи  участь в  лекторії «Молодий викладач». 

Адреса: 08152, м. Боярка, вул. с.-г. технікум, 1,  навчальний корпус № 1, к. 6, 28, 37, 38

Дочірні категорії