2022 2023nr

2021 2022nr

2022 2023nr

2021 2022nr

 

Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти
Спеціальність –
275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (за видами)
Спеціалізація – 275.3 На автомобільному транспорті
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

 

Ліцензований обсяг:

денна форма 40 осіб


Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – 275 Transport technology (in automobile transport)
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО – 45805
Освітньо-професійна програма не акредитована. (Акредитацію освітньопрофесійної програми передбачено у 2023 / 2024 навчальному році)

 

Термін навчання (денна форма):
-
на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
-
на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник» – 3 роки


Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
технічне відділення
– циклова комісія технічних дисциплін


Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій
Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій може обіймати такі первинні посади:

  • логіст
  • диспетчер з перевезень
  • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
  • ревізор з безпеки руху
  • технік-інспектор з безпеки руху
  • ревізор автомобільного транспорту.

 

Місце роботи: вітчизняні та міжнародні транспортні підприємства; логістичні підрозділи; експедиторські компанії, державні органи, що опікуються автомобільним господарством та автомобільними шляхами

 

Дочірні категорії