ter

muz

kn

gz

Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Коледж бере свій початок від “Практичної школи бджільництва, садівництва і городництва”, закладеної по “Височайшему повелінню Государя Імператора” в червні 1902 p. за цілеспрямованої і наполегливої праці членів Південно-Російського товариства бджільництва на чолі з Олексієм Хомичем Андріяшевим.

У липні 1904 p. школа перебазувалася із Києва в Боярку. Після смерті Андріяшева, в 1907 p., попечителем школи обирають Василя Федоровича Ващенка.

У другу  річницю  смерті  Олексія  Хомича, 12 листопада 1909 p., школі присвоєно назву "Бо­ярська практична школа бджільництва, садівництва та городництва ім. Андріяшева О.Х".

На початку 20-х pоків Школу реорганізовано в середній спеціальний навчальний заклад, який згодом перейменовано в Технікум бджільництва і шовківництва. Підготовка бджолярів у технікумі велася до 1952 p. З цього ж року розпочато підготовку агрономів-плодоовочівників та агро­номів-рільників, а технікум перейменували в Бо­ярський сільськогосподарський технікум. У 1959 р. на його базу переведено Український республіканський заочний сільськогосподарсь­кий технікум. До 1997 p. технікум був галузевим центром України по навчально-методичному забезпеченню молодших спеціалістів для сільського господарства без відриву від вироб­ництва. Цього ж року його перейменовано в Бо­ярський сільськогосподарський технікум НАУ.

Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29 травня 1997 р. «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» технікум передано до сфери управління Національного аграрного університету. Згідно з наказом ректора Національного аграрного університету від 20 січня 2005 року № 22 коледж реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ «Боярський коледж екології і природних ресурсів» НАУ.

Відповідно до наказу ректора від 15.12.2008 р. № 827 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 «Питання Національного аграрного університету» коледж було перейменовано у Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».

Сьогодні у ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» працює  69 штатних педагогічних працівників. З них: штатних кандидатів наук – 7, доцентів – 2, викладачів-методистів – 10, старших викладачів – 4,  викладачів  вищої категорії – 27. Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 10 осіб.

Загальна кількість студентів – 835 чол., в т. ч. денної форми навчання – 708 студент, заочної – 127.

Коледж готує фахівців за денною та заочною формами навчання (детальна інформація подана в оголошенні про набір студентів на 2014-2015 навчальний рік).

 

Презентації до 115-річчя коледжу

МУЗЕЙ КОЛЕДЖУ

"Люди творять історію коледжу, а коледж творить історію людей."

Дорога в майбутнє завжди лежить через сьогодення із минулого. Молоді люди повинні про це пам’ятати і ставитися із повагою до тих людей, що творили історію "Alma mater", створили умови для навчання, праці та проведення дозвілля.

У Законі України "Про освіту" зазначено, що метою освіти є загальний розвиток людини як особисті і щонайвищої цінності суспільства, розвиток її таланту, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування людей, здатних до творчого суспільного вибору, збільшення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

З цією метою у навчальному корпусі №1 ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» під музей історії коледжу виділене приміщення загальною площею 84м2.

Сьогодні до пошукової роботи залучено весь педагогічний і студентський колективи. В музеї зібрані оригінальні документи та копії архівних матеріалів, відтворено ілюстративний матеріал про становлення і розвиток навчального закладу, працю колишніх педагогів, що працювали тут у різні часи та славетних випускників навчального закладу.

Численні матеріали і документи розповідають про наші досягнення у навчально-виховній роботі, практичному навчанні, фізкультурно-масовій роботі та спорті. Фотографії, фотоальбоми, буклети, книги, знайомлять відвідувачів із випускниками, що стали працівниками коледжу (лаборанти, майстри виробничого навчання, викладачі, члени адміністрації тощо).

У музеї можна побачити неперевершені творчі роботи студентів та викладачів: унікальні витвори з дерева, металу, гобелени і вишиванки, сучасний одяг з елементами автентизму.

Експозиція музею складається з 22 розділів:

 • «Історія Боярки»
 • «Боярка і відомі творчі особистості»
 • «Установчі документи»
 • «Видатні педагоги-пасічники»
 • «Спогади Шумила М.І.»
 • «Хроніка діяльності школи»
 • «Гортаючи сторінки минулого»
 • «Опалені війною»
 • «Пасічництво і люди «з медовими прикметами»»
 • «За покликом серця»
 • «Землевпорядний дух»
 • «Нас відрізняє інновація»
 • «Краса врятує світ»
 • «Будівлі коледжу»
 • «Начальне господарство»
 • «Художня самодіяльність»
 • «Спортивні досягнення»
 • «Зв’язки з університетом»
 • «Творимо історію сучасності»
 • «Шануємо патріотів»
 • «Випускники»
 • «Школа педагогічної майстерності»

Зібранні в музеї документи й предмети зберігають пам'ять минулого, передають естафету молодим, підтримують і розвивають зв'язок років і поколінь. Відвідування музею сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, а також надає можливість поповнити експозиційні фонди музею.

Великий розділ музею присвячений сьогоденню. Це фотоальбоми, буклети, реферати, газети, в яких висвітлюються досягнення колективу у навчанні, спорті, художній самдіяльності. Проводяться зустрічі з випускниками минулих років.

Ми хочемо, щоб у скромному музеї нашого навчального закладу пролягала межа між МИНУЛИМ і МАЙБУТНІМ, між ТЛІННИМ і ВІЧНИМ, між БЕЗДУХОВНИМ і ДУХОВНИМ, між ПРОВІНЦІЙНИМ і СТОЛИЧНИМ, УЧОРАШНІМ і ЗАВТРАШНІМ в українській історії.

У коледжі працюють люди із всеперемагаючою вірою в силу свого народу і своєї держави, утверджуючи духовну гармонію українського нового дня.

Матеріали музею будуть широко використовуватися для удосконалення краєзнавчо-пошукової роботи, зміцнення зв’язків із випускниками коледжу, підвищення наукових знань та культурного рівня студентів; виховання почуття гордості та прищеплення любові до свого навчального закладу.

Адміністрація коледжу запрошує усіх бажаючих відвідати наш музей.

Дочірні категорії