«Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання

законів природи, наймогутніша, найвеличніша наука математика».

С. Ковалевська

 

Указом Президента України 2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математичної освіти в Україні.

Такий крок має забезпечити зростання мотивації дітей, учнів, студентів, дорослих щодо вивчення математики та привернути їх увагу до ролі математики у розвитку суспільства.

Одним із шляхів поширення математичної освіти є розвязування задач практичного змісту на парах математики.

При опрацюванні теми «Лінійна алгебра» в групі МД-18 вся увага була зосереджена на розв’язуванні задач, які ілюструють застосування математичної теорії в економіці, дають можливість студентам на конкретних прикладах побачити, як абстрактні математичні поняття і факти можна ефективно застосувати у вирішенні питань профільних для них дисциплін.

Дійсно, на сьогодні, переважна кількість задач з економіки моделюється за допомогою систем лінійних рівнянь, з якими тісно повязані матриці та визначники. Уперше на можливість застосування таблиць чисел для аналізу даних указав французький економіст Франсуа Кене (1694-1774).

Це матриці витрат ресурсів, виробленої продукції, витрат сировини…

Практичні заняття, проведені у такому форматі, сприяли реалізації багатьох цілей навчання математики, зокрема пізнавального інтересу, творчих та інтелектуальних здібностей студентів. А Бондар Анна зараз активно працює над написанням статті для заочної участі в інтернет-конференції.

І, до речі, змішана форма навчання для студентів, які мають бажання навчатися, отримувати знання, формувати в собі риси сучасного конкурентноспроможного фахівця не стає на заваді.

 

Людмила Комісаренко, викладач